Žiť zodpovedne so zmenou klímy: Minidom

Course Content Minidom 01 – Koncept Minidom 02 – Konštrukcia s nízkou uhlíkovou stopou Minidom 03 – Materiály a povrchy pre zdravé prostredie