HLÍNA 05 – Dusaná hlína (Úvod)

Lekce ukazuje příklady moderních staveb z dusané hlíny, jak se vyrábí dusaná hliněná stěna a jaké jsou trendy.

Pro lepší zobrazení aktivujte celou obrazovku pomocí šipek v dolní části obrazovky. Interaktivní snímky jsou označeny kroužkem v posuvníku. Nebojte se, otázky nejsou hodnoceny.

Výsledky vzdělání:

  • Mít představu o tom, co to znamená dusaná hlína.
  • Znát některé příklady dusané hlíny v tradičních i nových stavbách.
  • Pojmenovat nové trendy

Disclaimer: Powered by Erasmus+, ACTeco, ASBN and d.sign Gruber & Partner