SLAMĚNÉ STAVĚNÍ 02 – Výplňová technika (sloupky a trámy) a prefabrikované konstrukce (Úroveň 2)

Lekce vysvětluje, jak izolovat slaměnými balíky ve sloupkových a trámových konstrukcích (Výplň), ukazuje různé techniky a typické a speciální výplňové techniky a také nástroje.

Interaktivní kurz si otevřete v plné velikosti (dvě šipky vpravo dole). Interaktivní prezentace jsou označeny kroužkem v posuvníku. Nemějte obavy, otázky nejsou vyhodnocovány.

Výsledky vzdělání:

  • Umět popsat vhodné konstrukce, které mají být vyplněny slámou.
  • Umět vysvětlit různé výplňové techniky.
  • Umět popsat způsob stlačování, fixace a homogenizace balíků ve stěně.
  • Umět popsat, jak připravit stěny na omítání.

Footer

Disclaimer