SLAMĚNÉ STAVĚNÍ – 8 Lekcí (Úroveň 2)

SLAMĚNÉ STAVĚNÍ 01 – Slaměné balíky jako stavební materiál (Úroveň 2)

SLAMĚNÉ STAVĚNÍ 02 – Výplňová technika (sloupky a trámy) a prefabrikované konstrukce (Úroveň 2)

SLAMĚNÉ STAVĚNÍ 03 – Nosné konstrukce ze slaměných balíků (Úroveň 2)

SLAMĚNÉ STAVĚNÍ 04 – Obalová technika – vnější tepelná izolace slámou (Úroveň 2)

SLAMĚNÉ STAVĚNÍ 05 – Hliněné omítky, vápenné omítky a obklady (Úroveň 2)

SLAMĚNÉ STAVĚNÍ 06 – Stavební fyzika a klima v prostorách ( Úroveň 2)

SLAMĚNÉ STAVĚNÍ 07 – Koncept slaměného domu (Úroveň 2)

SLAMĚNÉ STAVĚNÍ 08 – Komunikace a kalkulace (Úroveň 2)

SLAMĚNÉ STAVĚNÍ 09 – pro učitele (Úroveň 2)