Zdroje

Sbírka zdrojů pro slaměné, hliněné a udržitelné stavby je součástí intelektuálních výstupů projektu ACTeco. Tato sbírka je však výběrem, který vybrali partneři projektu ACTeco, z nejdůležitějších materiálů, které pomohou školitelům rozšířit jejich znalosti, zálohovat a podpořit jejich školení. Tato sbírka obsahuje fotografie, videa, literaturu, příklady dobré praxe, výzkumy, šablony (pro prezentace), kvízy Kahoot, formuláře pro zpětnou vazbu, webové stránky (odkazy) a databáze.

Další části sbírek najdete přímo použité v online kurzech ACTeco a přiložené v sekci dokumenty.

Sbírka Jump! training for change je sbírka propojená s dalšími projekty, které se snažíme propojit a vytvořit synergický efekt, protože projekt je zaměřen na školitele a změnu myšlení a vzdělávání směrem k udržitelnější a regenerativní kultuře.

Tyto zdroje jsou určeny pro školitele a školicí střediska, učitele a školy, proto je tato sekce chráněna heslem. Pokud chcete získat přístup k našim zdrojům, napište prosím e-mail na adresu info@acteco.eu.