Zdroje

Zbierky zdrojov pre slamené, hlinené a udržateľné stavby sú súčasťou intelektuálnych výstupov projektu ACTeco. Táto zbierka je však výberom najrelevantnejších materiálov, ktorú vybrali partneri ACTeco, a ktorá školiteľom pomôže rozšíriť svoje znalosti, doplniť a podporoiť ich školenia. Táto zbierka obsahuje fotografie, videá, literatúru, osvedčené postupy, výskum, šablóny (pre prezentácie), kvízy Kahoot, dotazníky spätnej väzby, webové stránky (odkazy) a databázy.

Ďalšie časti zbierok nájdete priamo použité v online kurzoch ACTeco a sú pripojené k lekciám.

Zbierka Jump! training for change je zbierka prepojená s iným projektom, ktorý sa snažíme prepojiť a vytvárať synergický efekt, pretože projekt je zameraný na trénerov a zmenu myslenia a školenia smerom k udržateľnejšej a regeneratívnejšej kultúre.

Tieto zdroje sú určené pre školiteľov a školiace strediská, učiteľov a školy, preto je táto časť chránená heslom. Ak chcete získať prístup k našim zdrojom, napíšte prosím e -mail na adresu info@acteco.eu.