Žiť zodpovedne so zmenou klímy: Minidom

Minidom 03 – Materiály a povrchy

Minidom 04 – Pasívne zisky oknami

Minidom 05 – Vetranie a vzduchotesnosť

Minidom 10 – Prípadová štúdia