Online vzdelávacia platforma ECO-BUILDING

Táto stránka je oficiálnou stránkou projektu Erasmus+ ActEco 2019-2021
(pozri vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti v pätičke).

Hlinené stavby

Online kurzy o hline, spôsobe stavania z nakladanej hliny, hlinených tehál, ubíjanej hline, omietkach, povrchových úpravách...

Slamené stavby

Online kurzy o konštrukciách zo slamených balov: o nosných, výplňových, alebo hybridných konštrukciách (CUT, OrganiCut, Greb,...), a obalových technikách.

Udržateľnosť a tréning

Online kurzy o tom, ako dosiahnuť udržateľnú zmenu
v živote, škole a vzdelávaní

K dispozícii sú “OPEN” kurzy (OTVORENÉ – bezplatné, bez registrácie), krátke “FREE” kurzy (S REGISTRÁCIOU – bezplatné) a hlbšie “ADVANCED” kurzy  (asistované kurzy, s trénerom-hodnotiteľom, s potrebnou registráciou a absolvovaním predchádzajúcich kurzov) na tejto Platforme ActEco. Viac informácií nájdete v časti “O nás”, ako sa zaregistrovať alebo prihlásiť.

OPEN COURSE

HLINA – 8 lekcií (úvod)

ACTeco kurz s 8 úvodnými lekciami so základnými informáciami a krásnymi príkladmi hlinených stavebných techník: hlinená architektúra, ubíjaná hlina, murovanie, nakladaná hlina, hlinené omietky a dekorácie, ako aj interiérový dizajn.

OPEN COURSE

HLINA 01 – Fyzika hliny (úvod)

ACTeco 20 až 30 minútový kurz je úvodom do fyziky hliny. Na zrnách piesku a hliny objavte „ako je možné, že to stojí“.

OPEN COURSE

HLINA 02 – Hlinená architektúra (úvod)

ACTeco kurz je úvod do hlinenej architektúry, ktorý vám za 20 minút umožní objaviť niektoré historické a súčasné stavby postavené z hliny.

OPEN COURSE

HLINA 03 – Murovanie (úvod)

ACTeco 10. minutový kurz ukazuje ako a prečo je dobré využiť nepálené tehly v novostavbách. (ECVET vedomostná úroveň 1)

OPEN COURSE

HLINA 04 – Nakladaná hlina (úvod)

ACTeco 10-minutový kurz vám predstaví princíp nakladanej hliny, jej vlastnosti a ukáže ako sa dá táto technika využiť v súčasnosti. (ECVET vedomostná úroveň 1)

OPEN COURSE

HLINA 05 – Ubíjaná hlina (úvod)

ACTeco 10-minutový kurz o ubíjanej hline vám ukáže príklady moderných stavieb, ako sa v skratke ubíjaná stena robí a aké sú trendy. (ECVET vedomostná úroveň 1)

OPEN COURSE

HLINA 06 – Hlinená omietka (úvod)

ACTeco 10-minutový kurz o hlinených omietkach. Dozviete sa čo je hlinená omietka, kde sa dá použiť a aké má výhody a nevýhody. (ECVET vedomostná úroveň 1)

OPEN COURSE

HLINA 07 – Interiérový dizajn (úvod)

ACTeco 10-minútový kurz ukazuje ako rozmýšľať nad farbami a povrchmi hlinených omietok v interiéri, aby ste dosiahli pocit, ktorý chcete navodiť. (ECVET vedomostná úroveň 1)

OPEN COURSE

HLINA 08 – Dekoratívne techniky (úvod)

ACTeco 10. minutový kurz ukazuje krásne hlinené dekorácie vo svete aj v moderných stavbách. Zoznámite sa s niekoľkými možnosťami dekorácií. (ECVET vedomostná úroveň 1)

OPEN COURSE

HLINA 09 – Výroba (Úvod)

ACTeco 15-minútový kurz stručne ukazuje 3 hlavné spôsoby výroby hlinených blokov/tehál: ručne vyrobené - adobe, lisované a extrudované/pretláčané tehly.

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE – 10 lekcií (úroveň 2)

ACTeco kurz pozostáva z 10 lekcií v dĺžke 20-45 minút: Materiál, Hlinená omietka, Hlinené dekorácie, Ubíjaná hlina, Nakladaná hlina, Murivo, Renovácia, Výroba.

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 01 – Materiál (úroveň 2)

ACTeko kurz ukazuje, akú hlinu je možné použiť na stavbu, odkiaľ ju vziať, jej kvality a niektoré poľné testy.

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 02 – Hlinené stavebné techniky (úroveň 2)

ACTeco 20-minútový kurz stručne predstavuje rôzne hlinené stavebné techniky. Odhaľuje, čo sa skrýva za slovami: adobe, ubíjaná hlina, nakladaná hlina, mazanica atď.

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 03 – Murovanie (úroveň 2)

ACTeco 45-minútový kurz ukazuje históriu vs. dnešné využitie hlineného muriva, druhy muriva, väzby, pracovný postup, povrchy murovaných stien, klenby a kupoly. (ECVET vedomostná úroveň 2)

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 04 – Nakladaná hlina (úroveň 2)

ACTeco kurz vám ukáže tradičnú techniku nakladanej hliny, rôzne metódy ale aj vhodnosť pre dnešnú a budúcu výstavbu. (ECVET vedomostná úroveň 2)

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 05 – Ubíjaná hlina (úroveň 2)

ACTeco 45-minútový kurz učí o tradičnom aj novom využití ubíjanej hliny, aké suroviny a zmesi treba použiť. Kurz popisuje debnenie, proces ubíjania a vývojové trendy. (ECVET vedomostná úroveň 2)

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 06 – Hlinené omietky (úroveň 2)

ACTeco 45 minutový kurz o skladbe hlinenej omietky, príprave malty, vrstvách omietky, povrchovej úprave a vlastnostiach. (ECVET vedomostná úroveň 2)

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 07 – Interiérový dizajn (úroveň 2)

ACTeco kurz - 45min. predstavuje teóriu farieb v súvislosti s hlinou, ukazuje možné textúry a faktúry hlinenej omietky a a dáva náhľad do interiérového dizajnu farieb. (ECVET vedomostná úroveň 2)

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 08 – Dekoratívne techniky (úroveň 2)

ACTeco 45min. kurz predstavuje dekorácie niektorých kultúr, rozdielne farby hliny a možnosti dekorácií s hlinenými stavebnými technikami a omietkami. (ECVET vedomostná úroveň 2)

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 09 – Výroba (úroveň 2)

ACTeco 45-minútový kurz ukazuje rozdiely vo výrobe tehál, podrobnejšie sa venuje výrobe lisovaných a ručne robených tehál. Stručne opisuje kontrolu kvality.

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 10 – Opravy a údržba (úroveň 2)

ACTeco 45 min. kurz ukazuje typické poruchy hlinených konštrukcií a ich príčiny. Odporúča spôsoby možných opráv, vysvetľuje, čo je to prieskum, a ukazuje príklady obnovených domov.

OPEN COURSE

Od udržateľnosti k ekostavbám (Úvod)

ACTeco 20 - 30 minútová lekcia s krátkym úvodom do Cieľov udržateľného rozvoja a udržateľného staviteľstva so zameraním na ekostavby.

FREE COURSE

PASÍVNE DOMY

Tento kurz poskytuje základné informácie o pasívnych domoch: kontext, koncepciu, predstavenie plánovacieho nástroja, výhody a nevýhody, materiály a techniku.

Free

SLAMA – 4 Lekcie (Úvod)

ACTeco kurz: 4 krátke úvodné lekcie ACTeco o stavbe zo slamených balov – slamené baly ako stavebný materiál, výplň slamenými balmi, nosný slamený bal a obaľovanie slamenými balmi (vonkajšia izolácia).

OPEN COURSE

SLAMA 01 Úvod – Slama ako stavebný materiál

ACTeco 10 min. kurz predstaví slamené stavby a slamu ako stavebný materiál a ukáže najstaršie a najnovšie slamené stavby v Európe.

OPEN COURSE

SLAMA 02 Úvod – Výplňová konštrukcia

ACTeco 10 min. kurz predstaví základy výplňovej techniky stavania zo slamenými balmi a nástroje, ktoré sa na to používajú.

OPEN COURSE

SLAMA 03 – Technika z nosných slamených balov

ACTeco 10 min. kurz predstaví základy techniky z nosných slamených balov, ako manipulovať s balmi a ako stláčať stenu.

OPEN COURSE

SLAMA 04 Úvod – Obalenie/ zateplenie slamenými balmi

ACTeco 10 min. kurz ukazuje základné metódy zateplenia/ obalenia slamenými balmi a prefabrikovanými slamenými prvkami. 

FREE COURSE

SLAMENÉ STAVANIE – 8 Lekcií (úroveň 2)

ACTeco kurz: 8 lekcií vysvetľuje ako stavať s využitím slamených balov počnúc materiálom, výplňovými systémami, nosnými technikami, obaľovaním, omietkami a obkladmi, stavebnou fyzikouaž po koncept domu. Úroveň 2 (Úroveň 3/4: pozri STEP Training, Úroveň 1: pozri ÚVODNÉ kurzy).

FREE COURSE

SLAMENÉ STAVANIE 01 – Slamený bal ako stavebný materiál (úroveň 2)

ACTeco 45min. kurz ukazuje príklady stavania zo slamených balov, prispôsobenie balov a manipuláciu s nimi. Predstaví náradie na stavbu so slamenými balmi.

FREE COURSE

SLAMENÉ STAVANIE 02 – Výplňová technika (úroveň 2)

ACTeco 45min. kurz vysvetľuje, ako realizovať výplň zo slamených balov medzi stĺpikmi a nosníkmi. Ukazuje rôzne techniky, typické a špeciálne konštrukcie pre výplň, ako aj používané náradie.

FREE COURSE

SLAMENÉ STAVANIE 03 – Nosná technika (úroveň 2)

ACTeco - 45min. kurz ukazuje základné špecifiká techniky stavania z nosných slamených balov,. Predstavuje rôzne detaily a metódy "slamonosnej" techniky.

FREE COURSE

SLAMENÉ STAVANIE 04 – Obalová technika – (Level 2)

ACTeco 45min. kurz ukazuje, ako izolovať existujúci dom slamenými balmi, prefabrikovanými prvkami alebo slamenými vločkami a na čo musíte myslieť.

FREE COURSE

SLAMENÉ STAVANIE 05 – Prírodné povrchy s hlinou, vápnom a obkladom (úroveň 2)

ACTeco 45 min. kurz ako omietať slamenú stenu hlinenou alebo vápennou omietkou alebo obložiť dreveným obkladom.

FREE COURSE

SLAMENÉ STAVANIE 07 – Koncept slameného domu

ACTeco 45 min. kurz vysvetľuje špecifiká navrhovania slamených domov a inštalácií (voda, kúrenie, elektrina) v stenách zo slamených balov.

FREE COURSE

UDRŽATEĽNOSŤ – 6 lekcií (úroveň 2)

ACTeco kurz obsahuje 6 lekcií so základnými informáciami o udržateľnosti, klimatickej zmene, energii, trvalo udržateľných stavbách a obnove.

FREE COURSE

UDRŽATEĽNOSŤ 01 – Zmysel udržateľnosti (úroveň 2)

ACTeco 45 min. kurz ukazuje základný význam udržateľnosti a prečo je udržateľnosť nevyhnutná pre ľudský život na Zemi. Vysvetľuje ekologickú stopu a spomína Globálne ciele udržateľného rozvoja.

FREE COURSE

UDRŽATEĽNOSŤ 02 – Klimatická zmena (úroveň 2)

ACTeco kurz stručne vysvetľuje, ako a prečo sa mení klíma, aké sú jej dopady a navrhuje niektoré kroky, ako sa so zmenou vysporiadať.

FREE COURSE

UDRŽATEĽNOSŤ 03 – Energia (úroveň 2)

ACTeco 45min. kurz ukazuje, koľko a akú energiu využívame, predstavuje prehľad obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov energie, ich výhody a nevýhody.

FREE COURSE

UDRŽATEĽNOSŤ 04 – Ako žiť udržateľne (úroveň 2)

ACTeco 45-minútová lekcia ukazuje, ako náš každodenný život ovplyvňuje našu ekologickú stopu, a naznačuje, že máme na výber.

FREE COURSE

UDRŽATEĽNOSŤ 05 – Udržateľné stavanie

ACTeco 45 min. kurz stručne ukazuje mnohé aspekty trvalo udržateľného staviteľstva, rôzne prístupy a súvislosti so zmenou klímy.

FREE COURSE

UDRŽATEĽNOSŤ 06 – Udržateľná obnova (úroveň 2)

ACTeco 45min. kurz ukazuje základy udržateľnej renovácie tradičných domov, prečo je to dôležité a ako to možno urobiť.

OPEN COURSE

Žiť zodpovedne so zmenou klímy: Minidom

Lekcie ukazujú zmierňujúce a adaptačné opatrenia na zmenu klímy v stavebníctve. Lekcie obsahujú prípadovú štúdiu minidomu, ako aj aplikáciu na väčšie budovy.