Môj účet

Vitajte na stránkach ActEco & amp; STEP2021 eLearning Platforme pre eko-stavby,
Stavanie zo slamy, Stavanie z hliny a Udržateľnosť

Vážený užívateľ

Táto e-learningová platforma bola vytvorená v rámci projektu ACTeco 2019-2022 programu Erasmus+. Nájdete tu viac ako 100 bezplatných kurzov k témam ekologického staviteľstva (HLINENÉ STAVANIE, SLAMENÉ STAVANIE a UDRŽATEĽNOSŤ) zoradených podľa dátumu (najnovšie na vrchu). Ak chcete nájsť kurzy podľa názvu (zoradené abecedne), vyhľadajte v našej ponuke kurzy ACTeco.

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 10 – Opravy a údržba (úroveň 2)

ACTeco 45 min. kurz ukazuje typické poruchy hlinených konštrukcií a ich príčiny. Odporúča spôsoby možných opráv, vysvetľuje, čo je to prieskum, a ukazuje príklady obnovených domov.

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 09 – Výroba (úroveň 2)

ACTeco 45-minútový kurz ukazuje rozdiely vo výrobe tehál, podrobnejšie sa venuje výrobe lisovaných a ručne robených tehál. Stručne opisuje kontrolu kvality.

FREE COURSE

SLAMENÉ STAVANIE 07 – Koncept slameného domu

ACTeco 45 min. kurz vysvetľuje špecifiká navrhovania slamených domov a inštalácií (voda, kúrenie, elektrina) v stenách zo slamených balov.

FREE COURSE

UDRŽATEĽNOSŤ 04 – Ako žiť udržateľne (úroveň 2)

ACTeco 45-minútová lekcia ukazuje, ako náš každodenný život ovplyvňuje našu ekologickú stopu, a naznačuje, že máme na výber.

OPEN COURSE

SLAMA 04 Úvod – Obalenie/ zateplenie slamenými balmi

ACTeco 10 min. kurz ukazuje základné metódy zateplenia/ obalenia slamenými balmi a prefabrikovanými slamenými prvkami. 

OPEN COURSE

SLAMA 03 – Technika z nosných slamených balov

ACTeco 10 min. kurz predstaví základy techniky z nosných slamených balov, ako manipulovať s balmi a ako stláčať stenu.

OPEN COURSE

SLAMA 01 Úvod – Slama ako stavebný materiál

ACTeco 10 min. kurz predstaví slamené stavby a slamu ako stavebný materiál a ukáže najstaršie a najnovšie slamené stavby v Európe.

OPEN COURSE

SLAMA 02 Úvod – Výplňová konštrukcia

ACTeco 10 min. kurz predstaví základy výplňovej techniky stavania zo slamenými balmi a nástroje, ktoré sa na to používajú.

OPEN COURSE

Od udržateľnosti k ekostavbám (Úvod)

ACTeco 20 - 30 minútová lekcia s krátkym úvodom do Cieľov udržateľného rozvoja a udržateľného staviteľstva so zameraním na ekostavby.

FREE COURSE

PASÍVNE DOMY

Tento kurz poskytuje základné informácie o pasívnych domoch: kontext, koncepciu, predstavenie plánovacieho nástroja, výhody a nevýhody, materiály a techniku.

Free

SLAMA – 4 Lekcie (Úvod)

ACTeco kurz: 4 krátke úvodné lekcie ACTeco o stavbe zo slamených balov – slamené baly ako stavebný materiál, výplň slamenými balmi, nosný slamený bal a obaľovanie slamenými balmi (vonkajšia izolácia).

OPEN COURSE

HLINA 09 – Výroba (Úvod)

ACTeco 15-minútový kurz stručne ukazuje 3 hlavné spôsoby výroby hlinených blokov/tehál: ručne vyrobené - adobe, lisované a extrudované/pretláčané tehly.

FREE COURSE

UDRŽATEĽNOSŤ 05 – Udržateľné stavanie

ACTeco 45 min. kurz stručne ukazuje mnohé aspekty trvalo udržateľného staviteľstva, rôzne prístupy a súvislosti so zmenou klímy.

FREE COURSE

SLAMENÉ STAVANIE 05 – Prírodné povrchy s hlinou, vápnom a obkladom (úroveň 2)

ACTeco 45 min. kurz ako omietať slamenú stenu hlinenou alebo vápennou omietkou alebo obložiť dreveným obkladom.

OPEN COURSE

Žiť zodpovedne so zmenou klímy: Minidom

Lekcie ukazujú zmierňujúce a adaptačné opatrenia na zmenu klímy v stavebníctve. Lekcie obsahujú prípadovú štúdiu minidomu, ako aj aplikáciu na väčšie budovy.

FREE COURSE

SLAMENÉ STAVANIE 04 – Obalová technika – (Level 2)

ACTeco 45min. kurz ukazuje, ako izolovať existujúci dom slamenými balmi, prefabrikovanými prvkami alebo slamenými vločkami a na čo musíte myslieť.

OPEN COURSE

HLINA – 8 lekcií (úvod)

ACTeco kurz s 8 úvodnými lekciami so základnými informáciami a krásnymi príkladmi hlinených stavebných techník: hlinená architektúra, ubíjaná hlina, murovanie, nakladaná hlina, hlinené omietky a dekorácie, ako aj interiérový dizajn.

FREE COURSE

SLAMENÉ STAVANIE – 8 Lekcií (úroveň 2)

ACTeco kurz: 8 lekcií vysvetľuje ako stavať s využitím slamených balov počnúc materiálom, výplňovými systémami, nosnými technikami, obaľovaním, omietkami a obkladmi, stavebnou fyzikouaž po koncept domu. Úroveň 2 (Úroveň 3/4: pozri STEP Training, Úroveň 1: pozri ÚVODNÉ kurzy).

FREE COURSE

SLAMENÉ STAVANIE 03 – Nosná technika (úroveň 2)

ACTeco - 45min. kurz ukazuje základné špecifiká techniky stavania z nosných slamených balov,. Predstavuje rôzne detaily a metódy "slamonosnej" techniky.

FREE COURSE

SLAMENÉ STAVANIE 02 – Výplňová technika (úroveň 2)

ACTeco 45min. kurz vysvetľuje, ako realizovať výplň zo slamených balov medzi stĺpikmi a nosníkmi. Ukazuje rôzne techniky, typické a špeciálne konštrukcie pre výplň, ako aj používané náradie.

« » page 1 / 3