O nás

O online vzdelávacej platforme pre eko staviteľstvo

ACTeco je projekt, ale aj európska spolupráca neziskových organizácií, ktoré sa venujú témam hlinených stavieb, stavieb zo slamených balov a školenia pre zmenu, zodpovedných za obsah kurzov pre vzdelávanie dospelých, s partnermi z technických škôl a školení (ktorí budú kurzy integrovať do svojho vzdelávania).
Všetci partneri sa budú snažiť šíriť myšlienky a techniky ekologickej udržateľnej výstavby, či už medzi študentmi alebo ich starými rodičmi, remeselníkmi alebo samostaviteľmi, učiteľmi/majstrami alebo učňami/žiakmi.

Kurzy, registrácia a prihlásenie

www.acteco.eu ponúka bezplatné kurzy (OPEN), ktoré môžete navštevovať bez registrácie. Ak chcete otestovať kurzy alebo zistiť, či vás téma zaujíma.

Namiesto známky nájdete rôzne kvízy, v ktorých za správne odpovede získate body. Ale hneď ako opustíte platformu, všetky vaše výsledky zmiznú (pretože bez registrácie nič neukladáme).

Nájdete tu však aj bezplatné kurzy s registráciou (FREE) , na ktoré sa môžete zaregistrovať kliknutím na tlačidlo MyAccount (1) (bezplatne). Stačí zadať svoje meno a heslo. V časti MyAccount nájdete všetky dostupné (otvorené a bezplatné) kurzy, koľko ste ich už absolvovali, koľko certifikátov už máte a koľko bodov ste získali (2). Po spustení kurzu sa na ľavom bočnom paneli zobrazí jeho štruktúra (lekcie, témy, kvízy) a na pravom bočnom paneli obsah, na ktorom práve pracujete (3). V kurzoch dostanete niekoľko úloh, ktoré sa budú testovať a hodnotiť. Výhodou je, že po prihlásení sú všetky vaše výsledky uložené na platforme Learndash.

Nakoniec sú tu hĺbkové a pokročilejšie kurzy ADVANCED, ktoré ponúkajú partneri ActEco, ako napríklad asbn, ArTUR alebo AsTERRE, s hodnotením školiteľov. Na tieto kurzy sa musíte zaregistrovať e-mailom priamo v týchto organizáciách. Potom dostanete používateľské meno a heslo na prihlásenie (alebo ak ste už zaregistrovaní, tieto kurzy sa vám odomknú).

 


O partneroch ACTeco

ArTUR (koordinátor projektu)
Hrubý Šúr 237, 90301 Senec, Slovakia
www.ozartur.sk
asbn – Austrian strawbale network,
3720 Ravelsbach, Baierdorf 6, Austria,
www.baubiologie.at
AsTerre

700 Rue de la Pierre d ́Etat – 76650, Petit-Couronne – France, www.asterre.org
Sdružení hlineného stavitelství z.s.
Poříčí 5, 63900 Brno Czech rep., www.hlina.info
ŠIOV
Bellova 54/A, 83663 Bratislava, Slovakia
www.siov.sk
SOŠ Služieb a Lesníctva
Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica, Slovakia, www.sosos.edupage.org

Zuzana Kierulfova - ArTUR, vedúci partner ActEco
Herbert Gruber - školiteľ STEP a web-dizajnér

Naša história

Na jeseň 2019 bol projekt ACTeco schválený a financovaný EÚ ako projekt Erasmus+. Zuzana Kierulfová zo slovenskej organizácie pre hlinené a slamené stavby ArTUR iniciovala projekt tejto online vzdelávacej platformy, partnermi sú technické školy na Slovensku, ako aj medzinárodné organizácie. Cieľom je vytvoriť platformu ekologického stavebníctva pre ONLINE vzdelávanie v Európe.

Herbert Gruber, predseda ASBN – rakúskej siete pre slamené balíky, je školiteľom pre stavbu zo slamených balíkov, ponúka kompletný program STEP (8 modulov) v angličtine a nemčine a ako grafik je zodpovedný aj za dizajn tejto webovej stránky a kurzov v Learndash – našom LMS (Learning Management System).

Učte sa od našich skúsených školiteľov:

Zuzana-Kierulfová, ArTUR
Leo Boulicot, AMACO
Herbert Gruber, asbn
Lydie Didier, AsTERRE
Peter Fleischhans, asbn
Emil Dirnberger, asbn
Marian & Barbora Ontkoc, ArTUR
Zdeněk Vejpustek & Ivana Vejpustková, Hlina
Zuzana Hermanová, SOŠ
Mária Olšinská, ŠIOV
Ladislav Šatka, ŠIOV
Ivana-Žabičková, Hlina

Hlavné výsledky projektu ACT eco:

  • Vytvorenie vzdelávacej platformy ACT eco s témami: udržateľné staviteľstvo, stavby zo slamy a stavby z hliny. Vytvorenie a sprístupnenie online kurzov:
  • atraktívne online krátke kurzy zadarmo (ako úvod), dostupné pre všetky rôzne cieľové skupiny,
  • teória pre kurzy ECVET (MOU STEP, Earth Building, JUMP!)
  • zbierky zdrojov pre všetky témy

Ďalšie aktivity projektu ACT eco:

  • 2 školenia v roku 2021 na Slovensku a v Rakúsku
  • 4 nadnárodné stretnutia
  • 3 newsletre
  • 4 multiplikačné podujatia (v každej partnerskej krajine projektu)
  • posilnenie spolupráce a informovanosti

Newsletter 1 - o nadnárodnom stretnutí na Slovensku 
(10.-12.12.2019)

Newsletter 1.5 - o nadnárodnom virtuálnom online stretnutí v Českej republike 
(12.-14.5.2020)

Newsletter 2 - o nadnárodnom stretnutí v Českej republike 
(17.9.2020)