SLAMA 01 Úvod – Slama ako stavebný materiál

ACTeco 10 min. kurz predstaví slamené stavby a slamu ako stavebný materiál a ukáže najstaršie a najnovšie slamené stavby v Európe.

Ciele lekcie:

  • Vedieť, že existuje slamená výstavba v Európe
  • Opísať slamu ako stavebný materiál