Sustainability Courses

UDRŽATEĽNOSŤ A TRÉNING

OPEN COURSE

Od udržateľnosti k ekostavbám (Úvod)

ACTeco 20 – 30 minútová lekcia s krátkym úvodom do Cieľov udržateľného rozvoja a udržateľného staviteľstva so zameraním na ekostavby.

FREE COURSE

UDRŽATEĽNOSŤ – 6 lekcií (úroveň 2)

ACTeco kurz obsahuje 6 lekcií so základnými informáciami o udržateľnosti, klimatickej zmene, energii, trvalo udržateľných stavbách a obnove.

FREE COURSE

UDRŽATEĽNOSŤ 01 – Zmysel udržateľnosti (úroveň 2)

ACTeco 45 min. kurz ukazuje základný význam udržateľnosti a prečo je udržateľnosť nevyhnutná pre ľudský život na Zemi. Vysvetľuje ekologickú stopu a spomína Globálne ciele udržateľného rozvoja.

FREE COURSE

UDRŽATEĽNOSŤ 02 – Klimatická zmena (úroveň 2)

ACTeco kurz stručne vysvetľuje, ako a prečo sa mení klíma, aké sú jej dopady a navrhuje niektoré kroky, ako sa so zmenou vysporiadať.

FREE COURSE

UDRŽATEĽNOSŤ 03 – Energia (úroveň 2)

ACTeco 45min. kurz ukazuje, koľko a akú energiu využívame, predstavuje prehľad obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov energie, ich výhody a nevýhody.

FREE COURSE

UDRŽATEĽNOSŤ 04 – Ako žiť udržateľne (úroveň 2)

ACTeco 45-minútová lekcia ukazuje, ako náš každodenný život ovplyvňuje našu ekologickú stopu, a naznačuje, že máme na výber.

FREE COURSE

UDRŽATEĽNOSŤ 05 – Udržateľné stavanie

ACTeco 45 min. kurz stručne ukazuje mnohé aspekty trvalo udržateľného staviteľstva, rôzne prístupy a súvislosti so zmenou klímy.

FREE COURSE

UDRŽATEĽNOSŤ 06 – Udržateľná obnova (úroveň 2)

ACTeco 45min. kurz ukazuje základy udržateľnej renovácie tradičných domov, prečo je to dôležité a ako to možno urobiť.

OPEN COURSE

Žiť zodpovedne so zmenou klímy: Minidom

Lekcie ukazujú zmierňujúce a adaptačné opatrenia na zmenu klímy v stavebníctve. Lekcie obsahujú prípadovú štúdiu minidomu, ako aj aplikáciu na väčšie budovy.