Strawbale Building Courses

SLAMENÉ STAVANIE

Free

SLAMA – 4 Lekcie (Úvod)

ACTeco kurz: 4 krátke úvodné lekcie ACTeco o stavbe zo slamených balov – slamené baly ako stavebný materiál, výplň slamenými balmi, nosný slamený bal a obaľovanie slamenými balmi (vonkajšia izolácia).

OPEN COURSE

SLAMA 01 Úvod – Slama ako stavebný materiál

ACTeco 10 min. kurz predstaví slamené stavby a slamu ako stavebný materiál a ukáže najstaršie a najnovšie slamené stavby v Európe.

OPEN COURSE

SLAMA 02 Úvod – Výplňová konštrukcia

ACTeco 10 min. kurz predstaví základy výplňovej techniky stavania zo slamenými balmi a nástroje, ktoré sa na to používajú.

OPEN COURSE

SLAMA 03 – Technika z nosných slamených balov

ACTeco 10 min. kurz predstaví základy techniky z nosných slamených balov, ako manipulovať s balmi a ako stláčať stenu.

OPEN COURSE

SLAMA 04 Úvod – Obalenie/ zateplenie slamenými balmi

ACTeco 10 min. kurz ukazuje základné metódy zateplenia/ obalenia slamenými balmi a prefabrikovanými slamenými prvkami. 

FREE COURSE

SLAMENÉ STAVANIE – 8 Lekcií (úroveň 2)

ACTeco kurz: 8 lekcií vysvetľuje ako stavať s využitím slamených balov počnúc materiálom, výplňovými systémami, nosnými technikami, obaľovaním, omietkami a obkladmi, stavebnou fyzikouaž po koncept domu. Úroveň 2 (Úroveň 3/4: pozri STEP Training, Úroveň 1: pozri ÚVODNÉ kurzy).

FREE COURSE

SLAMENÉ STAVANIE 01 – Slamený bal ako stavebný materiál (úroveň 2)

ACTeco 45min. kurz ukazuje príklady stavania zo slamených balov, prispôsobenie balov a manipuláciu s nimi. Predstaví náradie na stavbu so slamenými balmi.

FREE COURSE

SLAMENÉ STAVANIE 02 – Výplňová technika (úroveň 2)

ACTeco 45min. kurz vysvetľuje, ako realizovať výplň zo slamených balov medzi stĺpikmi a nosníkmi. Ukazuje rôzne techniky, typické a špeciálne konštrukcie pre výplň, ako aj používané náradie.

FREE COURSE

SLAMENÉ STAVANIE 03 – Nosná technika (úroveň 2)

ACTeco – 45min. kurz ukazuje základné špecifiká techniky stavania z nosných slamených balov,. Predstavuje rôzne detaily a metódy “slamonosnej” techniky.

FREE COURSE

SLAMENÉ STAVANIE 04 – Obalová technika – (Level 2)

ACTeco 45min. kurz ukazuje, ako izolovať existujúci dom slamenými balmi, prefabrikovanými prvkami alebo slamenými vločkami a na čo musíte myslieť.

FREE COURSE

SLAMENÉ STAVANIE 05 – Prírodné povrchy s hlinou, vápnom a obkladom (úroveň 2)

ACTeco 45 min. kurz ako omietať slamenú stenu hlinenou alebo vápennou omietkou alebo obložiť dreveným obkladom.

FREE COURSE

SLAMENÉ STAVANIE 07 – Koncept slameného domu

ACTeco 45 min. kurz vysvetľuje špecifiká navrhovania slamených domov a inštalácií (voda, kúrenie, elektrina) v stenách zo slamených balov.

OPEN COURSE

Žiť zodpovedne so zmenou klímy: Minidom

Lekcie ukazujú zmierňujúce a adaptačné opatrenia na zmenu klímy v stavebníctve. Lekcie obsahujú prípadovú štúdiu minidomu, ako aj aplikáciu na väčšie budovy.