Earth Building Courses

HLINENÉ STAVANIE

OPEN COURSE

HLINA – 8 lekcií (úvod)

ACTeco kurz s 8 úvodnými lekciami so základnými informáciami a krásnymi príkladmi hlinených stavebných techník: hlinená architektúra, ubíjaná hlina, murovanie, nakladaná hlina, hlinené omietky a dekorácie, ako aj interiérový dizajn.

OPEN COURSE

HLINA 01 – Fyzika hliny (úvod)

ACTeco 20 až 30 minútový kurz je úvodom do fyziky hliny. Na zrnách piesku a hliny objavte „ako je možné, že to stojí“.

OPEN COURSE

HLINA 02 – Hlinená architektúra (úvod)

ACTeco kurz je úvod do hlinenej architektúry, ktorý vám za 20 minút umožní objaviť niektoré historické a súčasné stavby postavené z hliny.

OPEN COURSE

HLINA 03 – Murovanie (úvod)

ACTeco 10. minutový kurz ukazuje ako a prečo je dobré využiť nepálené tehly v novostavbách. (ECVET vedomostná úroveň 1)

OPEN COURSE

HLINA 04 – Nakladaná hlina (úvod)

ACTeco 10-minutový kurz vám predstaví princíp nakladanej hliny, jej vlastnosti a ukáže ako sa dá táto technika využiť v súčasnosti. (ECVET vedomostná úroveň 1)

OPEN COURSE

HLINA 05 – Ubíjaná hlina (úvod)

ACTeco 10-minutový kurz o ubíjanej hline vám ukáže príklady moderných stavieb, ako sa v skratke ubíjaná stena robí a aké sú trendy. (ECVET vedomostná úroveň 1)

OPEN COURSE

HLINA 06 – Hlinená omietka (úvod)

ACTeco 10-minutový kurz o hlinených omietkach. Dozviete sa čo je hlinená omietka, kde sa dá použiť a aké má výhody a nevýhody. (ECVET vedomostná úroveň 1)

OPEN COURSE

HLINA 07 – Interiérový dizajn (úvod)

ACTeco 10-minútový kurz ukazuje ako rozmýšľať nad farbami a povrchmi hlinených omietok v interiéri, aby ste dosiahli pocit, ktorý chcete navodiť. (ECVET vedomostná úroveň 1)

OPEN COURSE

HLINA 08 – Dekoratívne techniky (úvod)

ACTeco 10. minutový kurz ukazuje krásne hlinené dekorácie vo svete aj v moderných stavbách. Zoznámite sa s niekoľkými možnosťami dekorácií. (ECVET vedomostná úroveň 1)

OPEN COURSE

HLINA 09 – Výroba (Úvod)

ACTeco 15-minútový kurz stručne ukazuje 3 hlavné spôsoby výroby hlinených blokov/tehál: ručne vyrobené – adobe, lisované a extrudované/pretláčané tehly.

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE – 10 lekcií (úroveň 2)

ACTeco kurz pozostáva z 10 lekcií v dĺžke 20-45 minút: Materiál, Hlinená omietka, Hlinené dekorácie, Ubíjaná hlina, Nakladaná hlina, Murivo, Renovácia, Výroba.

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 01 – Materiál (úroveň 2)

ACTeko kurz ukazuje, akú hlinu je možné použiť na stavbu, odkiaľ ju vziať, jej kvality a niektoré poľné testy.

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 02 – Hlinené stavebné techniky (úroveň 2)

ACTeco 20-minútový kurz stručne predstavuje rôzne hlinené stavebné techniky. Odhaľuje, čo sa skrýva za slovami: adobe, ubíjaná hlina, nakladaná hlina, mazanica atď.

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 03 – Murovanie (úroveň 2)

ACTeco 45-minútový kurz ukazuje históriu vs. dnešné využitie hlineného muriva, druhy muriva, väzby, pracovný postup, povrchy murovaných stien, klenby a kupoly. (ECVET vedomostná úroveň 2)

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 04 – Nakladaná hlina (úroveň 2)

ACTeco kurz vám ukáže tradičnú techniku nakladanej hliny, rôzne metódy ale aj vhodnosť pre dnešnú a budúcu výstavbu. (ECVET vedomostná úroveň 2)

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 05 – Ubíjaná hlina (úroveň 2)

ACTeco 45-minútový kurz učí o tradičnom aj novom využití ubíjanej hliny, aké suroviny a zmesi treba použiť. Kurz popisuje debnenie, proces ubíjania a vývojové trendy. (ECVET vedomostná úroveň 2)

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 06 – Hlinené omietky (úroveň 2)

ACTeco 45 minutový kurz o skladbe hlinenej omietky, príprave malty, vrstvách omietky, povrchovej úprave a vlastnostiach. (ECVET vedomostná úroveň 2)

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 07 – Interiérový dizajn (úroveň 2)

ACTeco kurz – 45min. predstavuje teóriu farieb v súvislosti s hlinou, ukazuje možné textúry a faktúry hlinenej omietky a a dáva náhľad do interiérového dizajnu farieb. (ECVET vedomostná úroveň 2)

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 08 – Dekoratívne techniky (úroveň 2)

ACTeco 45min. kurz predstavuje dekorácie niektorých kultúr, rozdielne farby hliny a možnosti dekorácií s hlinenými stavebnými technikami a omietkami. (ECVET vedomostná úroveň 2)

FREE COURSE

HLINENÉ STAVANIE 09 – Výroba (úroveň 2)

ACTeco 45-minútový kurz ukazuje rozdiely vo výrobe tehál, podrobnejšie sa venuje výrobe lisovaných a ručne robených tehál. Stručne opisuje kontrolu kvality.

« » page 1 / 2